Špedícia

Ako doplnok našich služieb pri zabezpečovaní medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy naša firma ponúka aj špedičné služby. Tieto špedičné služby ponúkame v tuzemsku aj v zahraničí.  Zabezpečujeme vyťažovanie vozidiel zmluvných partnerov. Tiež sa snažíme zabezpečiť všetku prepravu podľa priania a požiadaviek každého zákazníka. Snažíme sa vždy každému vyjsť maximálne v ústrety.

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Preravujeme následujúce komodity: obilie, pšenica, ovos, jačmeň, repka, slnečnica, štiepka, piesky, kamenivo, hnojivá, posypové soli, keramické materiály, uhlie, koks, krmiva, šroty, dolomit, vápenec, štrky, bentonit, sádrovec, sutina, zemina, stavebný odpad . . .

  Čítaj ďalej ...
 • Ako doplnok našich služieb pri zabezpečovaní medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy naša firma ponúka aj špedičné služby. Tieto špedičné služby ponúkame v tuzemsku aj v zahraničí.  Zabezpečujeme vyťažovanie vozidiel zmluvných partnerov. Tiež sa snažíme zabezpečiť všetku prepravu podľa priania a požiadaviek každého zákazníka. Snažíme sa vždy každému vyjsť maximálne v ústrety.

  Čítaj ďalej ...
 • Ponúkame širokú škálu služieb v oblastnej zemných prác: rekultivácia, demolácie, výkopové práce, úprava zeminy - terénne úpravy. Ďalej ponúkame odvoz/dovoz stavebnej sute, stavebného materiálu ...

  Čítaj ďalej ...