Štefančík, s.r.o. - vnútroštátna a medzinárodná preprava

Preprava sypkých materiálov, agrokomodít, zemné práce

obilie, pšenica, ovos, jačmeň, repka, slnečnica, štiepka, piesky, kamenivo, hnojivá, posypové soli, keramické materiály, uhlie, koks, krmiva, šroty, dolomit, vápenec, štrky, bentonit, sádrovec, sutina, zemina, stavebný odpad . . .


Demo ImageDemo ImageDemo ImageDemo ImageDemo ImageDemo ImageDemo ImageDemo Image